Науково-краєзнавча експедиція


     Вперше Всеукраїнська науково-краєзнавча експедиція буде проведена 14-16 червня на базі Закарпатської обласної організації Національної спілки краєзнавців України. Науковці – краєзнавці поставили за мету вивчити громадську ініціативу у справі збереження історико-культурної спадщини краю та роль громад у створення скансенів та громадських музеїв, як соціокультурних центрів громадського життя області та країни, і водночас індикаторів формування громадянського суспільства. В центрі їхньої уваги – досвід організації збору, збереження і використання регіональних історико-культурних цінностей з метою належного впливу на процес національно-патріотичного виховання молоді, формування свідомих творців української державності на прикладі Музейного комплексу «Старе село Колочава» Міжгірського району. 

     Експедиції поставлено завдання, зокрема, дослідити напрацювання музейного комплексу з вивчення та відтворення маловідомих сторінок історії краю, популяризації його історико-етнографічної специфіки, ефективного використання рекреаційно-туристичного потенціалу області і т. ін.

     В ході роботи дослідників передбачається демонстрація інноваційних підходів регіонального історичного краєзнавства - відбудеться презентація нових книг (4-5 томів) із 10-ти томного проекту С. М. Аржевітіна - «Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України» та «Колочава: шкільництво»

     Очолює експедицію Олександр Петрович Реєнт – голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук. У її складі є, зокрема, В. П. Коцур - заступник голови НСКУ, ректор Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, академік НАПН, доктор історичних наук, Маньковська Руслана Вікторівна – заступник голови НСКУ, старший науковий співробітник відділу історії України другої половини XX століття Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, Гуржій Олександр Іванович – член Президії НСКУ, головний науковий співробітник відділу історії України середніх віків та раннього нового часу Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, Телячий Юрій Васильович – директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Кабінету Міністрів України, доктор історичних наук, професор, Лисенко Олександр Євгенович – член Правління НСКУ, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук, голови і представники обласних краєзнавчих організацій України, всього більше 30 чоловік. 

     З вченими науково-краєзнавчої експедиції відбудеться робоча зустріч голови Закарпатської обласної державної адміністрації, Почесного краєзнавця України, Г. Г. Москаля.

     Учасники експедиції візьмуть участь у вже традиційному «Фестивалі ріплянки», який відбудеться у Колочаві 16 - 17 червня. 

М. В. Делеган, голова Закарпатської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України