Перше засідання Реставраційної ради музею 2018 року

      14 березня було присвячене аналізу стану реставраційних і консерваційних робіт з експонатами, відібраними для формування нової експозиції «Духовна культура Закарпаття». Відзначено правильні підходи у відборі відповідних експонатів та проведенні вищезазначених робіт. Зокрема, при розгляді стану реставрації деталі шолома рицаря рекомендовано знайдений і відреставрований навушник приєднати до шолома. 

      Позитивно оцінено роботи з реставрації картин, хоругв та документів. Планомірно реалізується завдання з очищення чавунно-ливарних виробів. Предметом обговорення Реставраційної ради стало також питання необхідності поліпшення умов зберігання основних фондів. 

      Прийнято конкретні рішення. Керував роботою Реставраційної ради заступник директора з наукової роботи музею, голова Реставраційної ради М. В. Делеган.