Важливі результати

     Одним з пріоритетних напрямів роботи музею нинішнього року визначено археологічні дослідження, які давно грунтовно не проводилися. Як результат, нещодавно завершила польові дослідження сезону 2018 року по вивченню церкви св. Юрія в Ужгородському замку археологічна експедиція Ужгородського національного університету (кер. - к. і. н. Мойжес В. В.). Експедиція реалізувала першочергові планові завдання у плідній співпраці з Комунальним закладом  «Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького» Закарпатської обласної ради та регіональним центром туризму. Координатором діяльності археологічної розвідки було визначено Дзембаса О.В., який справився з дорученою важливою ділянкою роботи уміло й ефективно.

Археологічні дослідження по вивченню церкви св. Юрія в Ужгородському замку

     Під час комплексу робіт досліджено північно-східну частину церкви. Виявлено підлогу 17 століття, а також 17 цілих або напівзруйнованих поховань 15-17 століть, два пограбованих різночасових склепи. Серед знахідок - керамічний матеріал (уламки посуду та кахлів), прикраси, монети, цвяхи, уламки скляного посуду та вітражів, вирізані з каменю малі архітектурні форми й деталі церковного інтер’єру. 

     Скелети небіжчиків відібрано для проведення комплексного наукового аналізу. Особливо важливо те, що знайдено фрагменти дерева, які придатні для дендрохронологічного аналізу й створення відповідної регіональної шкали. У перспективі, вважають науковці,  це дасть змогу датувати окремі споруди чи комплекси з точністю до 1 року. 

     Результати археологічних досліджень 2018 року на території Ужгородського замку привели науковців та музейників до однозначного і важливого висновку - дослідження церкви необхідно продовжити й у наступні роки. Попереду наукова обробка отриманого внаслідок розкопок матеріалу.