НАУКОВО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСЬ

     17 грудня відбулося засідання редакційної колегії Наукового збірника Комунального закладу «Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького». Як відомо, науковий збірник цікавить і користується повагою серед істориків, краєзнавців, музейних працівник як в Україні, так і за її межами.

Науковий співробітник музею,
відповідальний секретар Наукового збірника Д. Штерр

     В ході робочої наради розглянуто та вирішено ряд назрілих важливих питань, зокрема: 1) про зміну назви наукового збірника; 2) про зміни у складі редколегії, 3) затверджено вимоги щодо публікацій; 4) наголошено на необхідності активізації науково-дослідної, науково-пошукової, методичної, методологічної роботи наукових співробітників музею, розширенню співпраці з музейними установами України та країн-сусідів. Поставлено конкретні завдання щодо підготовки наукових статей і повідомлень, результатів наукових досліджень і розвідок до наступного номера краєзнавчого збірника. Редакційна колегія рекомендувала до друку черговий випуск наукового збірника, вихід у світ якого очікуємо ще нинішнього року.