Експозиції Закарпатського краєзнавчого музею


Експозиція сектору природи

     Експозиція сектору природи КЗ Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького розміщена на першому поверсі головного корпусу Ужгородського замку і займає 6 залів. Тут подано фізико-географічну характеристику Закарпатської області, дані про гори, гірські перевали, водну систему, ландшафтні зони (гірську, передгірну і рівнинну), флору і фауну, охорону пам’яток тощо. Доповнюють експозицію художні діорами на тему природи.

експозиції сектору природи «Буковий ліс»
Закарпатський краєзнавчий музей

експозиції сектору природи «Буковий ліс»
Закарпатський краєзнавчий музей

експозиції сектору природи «Зона передгір’я Карпат»
Закарпатський краєзнавчий музей

Експозиції сектору історії:

Закарпаття у період VIII - початку ХХ століть

     Експозиція «Закарпаття у період VIII - початку ХХ століть» розміщена на першому поверсі у чотирьох відреставрованих просторих залах.  Структурно експозиція поділена на 11 розділів, у яких висвітлено найбільш важливі віхи в історії Закарпаття.  Хронологічно охоплює більше ніж тисячолітній період в історії нашого краю i створена на базі оригінальних експонатів із фондів музею.  На окрему увагу заслуговують грамоти та рукописи ХVІ-ХVІІ ст., взірці холодної та вогнепальної зброї ХІІ-ХVІІІ ст., захисні обладунки воїнів,  цінні археологічні знахідки, предмети побуту, знаряддя праці та ін. Багато унікальних речей експонуються вперше. Значне місце тут відведено історії Ужгородського замку та його володарям. Доповнюють експозицію майстерно виготовлені музейні інсталяції, манекени, макети,  художні полотна, портрети, фотоілюстрації та науково-допоміжний матеріал.


«З історії духовної культури Закарпаття
ХVІІ – початку ХХ століття» 

     Експозиція «З історії духовної культури Закарпаття ХVІІ - поч. ХХ століття», яка хронологічно охоплює трьохсотрічний період в історії Закарпаття, створена на базі оригінальних експонатів із фондів музею. На окрему увагу заслуговують книги та рукописи ХVІІІ-ХІХ ст., ікони та карти ХVІІІ ст., прижиттєві портрети єпископа Андрія Бачинського та Костянтина Матезонського та ін. Багато унікальних речей експонується вперше. Доповнюють експозицію майстерно виготовлені музейні інсталяції, манекени, художні полотна, портрети, фотоілюстрації та науково-допоміжний матеріал. 

    Більша частина експозиції присвячена історії Ужгородської духовної семінарії, яка розміщувалася у стінах замку протягом майже 170 років, і яка в цьому році буде мати 240-річчя з часу заснування. Її діяльність репрезентують 2 зали: перший – «Каплиця Трьох Святителів», другий – «Ужгородська греко-католицька духовна семінарія – перший вищий навчальний заклад Закарпаття». 

    Третій зал відведено для висвітлення розвитку освіти у нашому краї. Протягом тисячоліття освіта і культура були тісно пов'язані з церквою і знаходилися під її опікою. Поширення християнства на Закарпатті вимагало підготовки священиків, дяків, переписувачів книг і т. д. Перші школи з'явилися при Мукачівському та Грушівському монастирях. Основну роль у розвитку народної освіти на Закарпатті у ХV-ХІХ ст. відіграли приходські парафіяльні школи. Перші школи з'явилися у містах: Ужгороді (1401 р.) та Мукачеві (1552 р.). У ХVІІІ ст. такі навчальні заклади масово поширюються у краї. Важливим етапом стало відкриття Ужгородської гімназії. У 1640 році володар Ужгородського замку Янош Х Другет переніс в Ужгород із Гуменного єзуїтську колегію та школу, відкриті там у 1613 році. У 1645 році будівництво приміщень для них було завершено. Весь комплекс включав колегію, школу та церкву і розміщувався на місці сучасного Кафедрального собору та єпископської резиденції. Окрім Ужгорода у ХVІІІ-ХІХ ст. гімназії діяли у Мукачеві, Берегові та Мараморош-Сігеті. 

    У четвертому залі відтворено інтер’єр кімнати відпочинку ректора Ужгородської духовної семінарії, де, в основному, представлені меблі кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ця експозиція розміщена у відреставрованих залах і каплиці колишньої духовної семінарії на другому поверсі головного корпусу Ужгородського замку. Високохудожні розписи замкової каплиці на релігійну тематику виконані у 1857 році художником Фердинандом Видрою.«Холодна і вогнепальна зброя XVI– початку XX ст. з фондових колекцій Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького»
Відкрита 18 травня 2008 року. Розташована на другому поверсі у південно-західній вежі головного корпусу Ужгородського замку. Тут експонуються 60 зразків зброї у хронологічній послідовності від 16 до початку 20 ст. за видами та місцем виготовлення. Найширше представлена холодна зброя: ножі, кинджали, мечі, шпаги, списи, алебарди, сокири, булави, перначі та інші. Її доповнюють зразки захисного озброєння стародавніх воїнів – кіраси, шоломи. З вогнепальної зброї показані мисливські рушниці, пістолети, карабіни, тромблони, а також порохівниці.

експозиція "Холодна та вогнепальна зброя XVI – ХХ століть"
Закарпатський краєзнавчий музей


експозиція "Холодна та вогнепальна зброя XVI – ХХ століть"
Закарпатський краєзнавчий музей

"Колекція годинників із фондів ЗОКМ ім. Т. Легоцького"
    У фондових зібраннях Закарпатського краєзнавчого музею невелике, але помітне місце займає колекція годинників другої половини 19 - 20 століття, які певною мірою відображають історію годинників. Музейна колекція формувалася з 1960 років шляхом закупки від приватних осіб,  передачі з Чопської митниці та збору експонатів працівниками музею (2013 - 2014 рр.). У фондах нараховується 91 годинник, з них 10 настільних, 12 настінних, 1 годинник-шафа, 15 наручних, 52 кишенькових та 1 зовнішній настінний годинник. Більшу частину зібрання займають кишенькові годинники. Перший такий пристрій виготовив Пітер Хенлейн з Нюрнберга  ще в 1481-1511 роках. Їх називали «нюрнберзькі яйця». Кишенькові годинники масово  виготовляли до 1930 років, коли їх замінили наручні. З Чопської митниці передано 25 кишенькових годинників кінця 19 – початку 20 століття відомих швейцарських фірм «Omega», «Henri Moser», «Longines», «Doxa»,  «Zentra», «Zenith», «Xromos», «Movado», «Saxonia», «Павел Буре» та ін. Доповнюють  колекцію 4 наручних годинників, датованих кінцем 19 - серединою 20 століття фірм «Павел Буре», «Генрі Мозер» та 10 наручних годинників радянського виробництва. Загалом у зібранні представлені годинники з Швейцарії, Австрії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Росії, СРСР і т. д. Виконуючи свою основну функцію, в колекції музею є годинники, які є художніми та ювелірними виробами, з унікальним гравіюванням і мають значну цінність завдяки вишуканому дизайну.

Експозиція "Час розкидати каміння. Час збирати каміння"

Експозиція "Час розкидати каміння. Час збирати каміння"


«Закарпаття між двома світовими війнами»
Експозиція охоплює період від 1914 по 1938 роки. Тут представлено розпад Австро-Угорщини, наслідки Першої світової війни і економічний стан в нашому краї, що привело до визвольних змагань 1918-1919 рр. Демонструється процес виникнення нової Чехословацької держави, до якої входило Закарпаття на правах автономії. Показано економічний, політичний, культурний розвиток краю у цей період. 

частина  експозиції "Закарпаття між двома світовими війнами"
Закарпатський краєзнавчий музей
фрагмент "Закарпаття між двома світовими війнами"
Закарпатський краєзнавчий музей
Загальний вигляд експозиції "Закарпаття між двома світовими війнами"
Закарпатський краєзнавчий музей
експозиція "Закарпаття між двома світовими війнами"
Закарпатський краєзнавчий музей

“Кава на жорнах століть”
      18 травня 2016 року відділ історії музею відкрив нову експозицію “КАВА НА ЖОРНАХ СТОЛІТЬ” у кінці замкової галереї на 2-му поверсі палацу.

Із кавою закарпатців познайомили турки ще в ті часи, коли наш край входив до Угорського королівства. Споживання цього незвичного для нашого регіону напою стало синонімом багатства та розкоші, а тому кавувати першими почали члени знатних родин Другетів, Берчені, Перені і т. д. Можливість смакувати кавою довгий час була привілеєм заможних родин, і тільки у другій половині 19 ст. в Ужгороді з’являються перші кав’ярні на зразок європейських «будинків кави». Так на рубежі століть у приміщенні «Корони» діяв магазин-кав’ярня «KAVÉHÁZ», а вже у 1925 р. у місті діяло 6 кав’ярень: «Берчені», «Корона», «Орієнт», «Прага», «Славія», «Спорт». З другої половини 1930 рр. все більшої популярності набуває кав’ярня та кондитерська майстерня так звана «Пурма» (від прізвища власника Богуміла Пурми), яка розміщувалася у будинку «Легіо». На вул. Рашиновій у 1930 рр. діяв магазин всесвітньо відомої торгової марки Юліус Майнл, які торгували переважно кавою та чаєм. Покуштувати та купити каву: у зернах, мелену — можна було і в багатьох магазинчиках, які торгували так званим колоніальним товаром. Прикладом може бути крамниця К. Фунданича, з якої на виставці представлені понад 30 експонатів. 

     У фондових зібраннях Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького помітне місце займає колекція млинків для помолу кави та інших продуктів кінця 19 - початку 20 століття. Зібрання нараховує 29 кавомолок. Колекція формувалася шляхом закупки експонатів від приватних осіб. Її основою стало власне зібрання Крамського В. М., яке музей закупив у 1981 році. Тут представлені пристрої виключно європейського виробництва. З них 8 млинків чехословацького виробництва марок «Aero», «Sphinx», «B. O.», «Java», 7 – австрійських виробників «Leinbrocks-Reform», «F. O.», «Ideal», «Goldenberg» та 3 – німецьких «M. G. St. Garantirt». Також є кавомолки, виготовлені ремісниками у нашому краї. Зокрема, по одному екземпляру із сіл Буштино та Кобилецька Поляна. Всі млинки належать до європейського типу з характерним квадратним, переважно дерев’яним ящиком, внизу якого знаходилася висувна шухлядка для меленої кави. До верхньої частини кріпився металевий механізм для перемелювання.

Експозиція “Кава на жорнах століть”

Експозиція “Кава на жорнах століть”

«Тиводар Легоцький (1830 – 1915) – історик,
археолог, музеєзнавець»
     Експозиція присвячена фундатору музейництва на Закарпатті Тиводару Легоцькому. Саме колектив Закарпатського краєзнавчого музею першим ініціював надати установі ім'я видатного історика, археолога, етнографа, засновника музейної справи у краї Тиводара Легоцького. Тут експонуються майже 300 експонатів, а саме – рукописна спадщина вченого та експонати з приватної збірки Тиводара Легоцького, які відвідувачам представляють уперше.

Виставки сектору археології
        «Фрагменти кам'яної готичної різьби замкової
церкви св. Юрія”
       Виставка сектору археології «Фрагменти кам'яної готичної різьби замкової церкви св. Юрія” унікальна тим, що тут уперше показано мистецтво середньовічного будівництва, зокрема у нашому краї. Представлено цікаві артефакти XIV-XVII ст., які передають оригінальність найдавнішої церкви міста Ужгород, а саме – замкової. Під час проведення розкопок даної церкви влітку 2018 р. було виявлено багато цікавих архітектурних елементів та деталей. Даний археологічний матеріал якраз і передає цінність готичного будівельного мистецтва.

«Артефакти середньовічної церкви
Ужгородського замку»
     Тут представлено багато унікальних артефактів, знайдених під час розкопок, які проводилися на території Ужгородського замку протягом 2018 – 2019 р. За цей період віднайдено і досліджено кілька сотень артефактів.  Серед знахідок – керамічні люльки ХVІІ -ХІХ ст.ст, глечики, чарки, декоративні заклепки для трун, уламки скляних посудин та кахлів. Особлива увага приділена унікальним раритетам – шаблі угорсько-польського типу, персням-печаткам, брошкам, каблучкам, медальйонам, монетам ХVІ-ХVІІ ст., деталям чоловічого та жіночого одягу. Загалом, уже понад тисячу предметів старовини знайдено на місці церкви Святого Юрія. Усі вони набули експозиційного вигляду завдяки співпраці археологів, наукових співробітників і реставраторів музею. 


Експозиції відділу А. Волошина
та новітньої історії

«Карпатська Україна»
Дана експозиція є своєрідним і логічним продовженням експозиції «Закарпаття між двома світовими війнами» і знаходиться в сусідньому залі. Документи і світлини 20-х – 30-х років ХХ ст. висвітлюють діяльність українських громадських, культурних і політичних організацій тодішньої Підкарпатської Русі по національно-культурному і політичному відродженню закарпатців, формуванню національної свідомості. Привертають увагу матеріали про «Просвіту», Пласт, Карпатську Січ, Сойм Карпатської України 15 березня 1939 р.

зал експозиції "Карпатська Україна"
Закарпатський краєзнавчий музей

частина експозиції "Карпатська Україна"
Закарпатський краєзнавчий музей
фрагмент експозиції «Карпатська Україна»
Закарпатський краєзнавчий музей

Меморіальна кімната-музей президента
Карпатської України Августина Волошина
Була відкрита у березні 2002 року у залах західного крила другого поверху головного корпусу Ужгородського замку. Перший розділ експозиції знайомить з родиною А.Волошина, його дитячими та юнацькими роками. У другому розділі експонуються оригінальні матеріали про його педагогічну, наукову, публіцистичну, видавничу, письменницьку діяльність. Третій розділ розповідає про громадсько-культурну, благодійну і священицьку діяльність А. Волошина. Центральне місце в експозиції займає висвітлення його як громадсько-політичного і державного діяча, прем’єра уряду і президента Карпатської України. Тут можна побачити оригінальні меблі з будівлі колишнього уряду Карпатської України у Празі, багато цікавих документів і фото цього періоду. Наступний розділ присвячений празькому періоду діяльності Августина Волошина та останнім рокам його життя (1939-1945). Тут привертають увагу меморіальні реліквії – його тестамент, документи, вилучені у нього під час арешту 15 травня 1945 р. у Празі, копія останнього прижиттєвого знімку А. Волошина у московській Лефортівській в’язниці тощо. У останньому розділі експонуються кольорові світлини історичних місць, пов’язаних із життям і творчістю А. Волошина, книги про його життя і діяльність, Указ Президента України про присвоєння посмертно Августину Волошину звання Герой України. 

кімната-музей  Августина Волошина
Закарпатський краєзнавчий музей

розділ експозиції, що висвітлює священицьку діяльність Августина Волошина
Закарпатський краєзнавчий музей
розділ експозиції про громадсько-політичну діяльність о.А. Волошина
Закарпатський краєзнавчий музей

«Закарпаття у період Другої світової війни» 
Розміщена на другому поверсі в центральній частині палацу, відкрита до 65-річчя Перемоги над фашистською Німеччиною. Хронологічно експозиція охоплює період ІІ світової війни (1939-1945) та відображає хід подій історії на Закарпатті: захоплення краю хортистською Угорщиною і встановлення окупаційного режиму, підпілля та партизанська боротьба, закарпатці – учасники Чехословацького корпусу та визволення краю радянськими військами. Тут експонуються унікальні фото, документи, бойові нагороди, військова амуніція і т.д.

розділ експозиції "Закарпаття у період Другої світової війни"

розділ експозиції "Закарпаття у період Другої світової війни"

«INTER ARMA SILENT MUSAE» 
«Між гарматами музи мовчать»
     Експозиція «INTER ARMA SILENT MUSAE» («Між гарматами музи мовчать»), присвячена участі закарпатців у подіях Євромайдану та бойових діях у зоні АТО 2013 – 2015 рр. На відкриття були запрошені безпосередні учасники подій Євромайдану у Києві та Ужгороді та бійці, які приймали участь у АТО. Виступили директор ЗКМ Василь Шеба, завідувач відділу А. Волошина та новітньої історії Іван Орос, начальник управління культури ОДА Юрій Глеба, голова Ужгородської міської організаціїВО «Свобода» Томаш Лелекач, активістка Євромайдану Ганна Іллівна Желізняк, керівник громадсько-пошукової організації «Пошук – Захід» Олександр Русин та інші.

     У експозиції представлено понад 300 оригінальних експонатів подій Євромайдану у Києві та Ужгороді. Особливу цінність становлять експонати, передані місією «Чорний Тюльпан», які зібрані у районі Іловайського котла та Дебальцевого.

Виставки сектору народного мистецтва та етнографії

«Народні музичні інструменти Закарпаття»
Експозиція знаходиться на другому поверсі головного корпусу Ужгородського замку. Вона репрезентує народні музичні інструменти Закарпаття 19-20 ст.: ідіофони, мембранофони, хордофони і аерофони (ударні, мембранні, струнні, духові). Досить повно показано і дитячі музичні інструменти. Доповненням є струнні музичні інструменти 17–20 століть та механічні музичні інструменти і апарати. Цікаву інформацію почерпне відвідувач і про майстрів народних музичних інструментів Закарпаття, і про типи народних інструментальних ансамблів, які побутували і досі побутують у краї, зокрема так звані троїсті музики.

струнно - смичкові інструменти XVIIІ-XX ст.
Закарпатський краєзнавчий музей
фрагмент виставки "Народні музичні інструменти"
Закарпатський краєзнавчий музей
музичні інструменти європейських майстрів XVIIІ-XX ст.
Закарпатський краєзнавчий музей
фрагмент виставки "Народні музичні інструменти"
Закарпатський краєзнавчий музей

«Народний одяг Закарпаття»
Експозиція знаходиться на третьому поверсі головного корпусу Ужгородського замку. Тут представлено багатство і розмаїтість вбрання локально етнографічних груп населення Закарпаття, високі художні смаки і талант угорців та румунів краю. Найбільш повно репрезентований комплекс барвистого вбрання закарпатських гуцулів (Рахівський район). Інший яскравий комплекс народного вбрання краю – це одяг долин річок Боржави, Ріки, Тереблі і Тересви. Бойківський одяг представлений в основному зразками Міжгірського і Воловецького районів. Південно-західна частина Закарпаття представлена зразками з Перечинщини, півдня Ужгородського, Мукачівського, Свалявського районів.

фрагмент виставки "Народний одяг Закарпаття"
Закарпатський краєзнавчий музей
фрагмент виставки "Народний одяг Закарпаття"
Закарпатський краєзнавчий музей
народний одяг румунів і угорців Закарпаття
Закарпатський краєзнавчий музей
комплекти одягу з Великоберезнянського району
Закарпатський краєзнавчий музей

Виставка «Збірка ікон та старовинних книг
16 – початку 20 століть»

На другому поверсі головного корпусу Ужгородського замку, в одному із залів, експонуються цінні ікони 18- початку 20 ст. та стародруки 17-19 століть. Серед них – Львівські: Євангеліє (1641 р.), Тріодь пісна (1664), Тріодь цвітна (1642), Тріодіон (1701) і Київські: Тріодь пісна (1640), Тріодь цвітна (1631) та інші.

виставка ікон та стародруків XVI – початку ХХ ст.
Закарпатський краєзнавчий музей
стародруки «Тріоді цвітні» XVII та XVIII століть
Закарпатський краєзнавчий музей
ікона "Тайна вечеря". 1886 р.
Закарпатський краєзнавчий музей
вітрина із стародруками XVII ст.
Закарпатський краєзнавчий музей
виставковий зал ікон та стародруків XVI –початку ХХ ст.
Закарпатський краєзнавчий музей