Плідна праця археологічної експедиції в Ужгородському замку – результат співпраці музею та університету.

     Згідно Договору між комунальним закладом «Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім Т. Легоцького» Закарпатської обласної ради та Ужгородським національним університетом триває робота археологічної експедиції по дослідженню церкви св. Юрія ХІІІ (?) – поч. XVIII століття) в Ужгородському замку.     Впродовж другого тижня дослідження археологічної експедиції у церкві виявлено цегельну підлогу XVI століття та декілька незруйнованих та напівзруйнованих поховань першої половини XV століття. Окремі з них виявились інвентарними, що дало можливість визначити їх датування. Зібрано значну кількість деталей малих архітектурних форм, що згодом можуть стати важливими елементами при проведенні реконструкції та консервації пам’ятки. Також вдалося виявити декілька різночасових крипт. 

     У масовій кількості у культурному шарі зустрічаються фрагменти глиняного посуду, менше – уламки кахлів та деякі інші побутові речі. Робота археологічної експедиції продовжується.