Виробнича практика студентів ІІ курсу природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «Ужгородський Національний університет»

    З метою сприяння в ознайомленні студентської молоді з історією краю, специфікою діяльності музею, формуванні професійних навиків у науковій, творчій, туристичній сферах, на базі Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького з 14.06.2021 р. по 11.07.2021 р. проходила виробнича практика студентів ІІ курсу природничо-гуманітарного фахового коледжу ДВНЗ «Ужгородський Національний університет».


    Метою практики є формування професійних навичок і вмінь студентів у сфері розробки, проведення та надання екскурсійних послуг, вивчення практичних організаційних аспектів ведення екскурсійної діяльності, створення умов для застосування знань з педагогіки, психології, методики та логіки екскурсійного процесу як елементів професійної майстерності майбутнього екскурсовода, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній професійній діяльності.

    Впродовж першого дня практики, учений секретар музею А. Ронай розповіла практикантам про історію створення музею, організацію його діяльності, роль та місце музею у розвитку історичної думки, науки у суспільстві, також у туристичній галузі.


    Важливим етапом виробничої практики було проведення студентам показово – навчальної оглядової екскурсії, яку провела провідний науковий співробітник відділу науково-освітньої роботи Вікторія Горінецька. Окрім екскурсії, В. Горінецька ознайомила студентів із особливостями музейних екскурсій, методикою проведення екскурсій на практиці, де студентам було надано можливість самостійно застосувати критерії оцінювання музейної екскурсії, спробувати скласти стислий опис екскурсії, оцінити професійну майстерність екскурсовода.

    Практиканти сумлінно виконували всі види робіт, визначені програмою практики, їм вдалося пізнати суть екскурсійної справи, визначити основні аспекти підготовки музейних екскурсій, визначити особливості їх проведення, розкрити диференційований підхід до екскурсійного обслуговування, посилити та закріпити навички проведення екскурсій, засвоїти принципи командної роботи задля спільного результату.

Учений секретар Ронай А.А.