Практика студентів ЗАМ в ЗОКМ ім. Т. Легоцького

     Впродовж трьох тижнів червня місяця, студенти Закарпатської академії мистецтв проходили пленерно-етнографічну практику у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т. Легоцького.

     Студенти мали можливість ознайомитися з експозиціями та виставками музею. Прослухали лекцію старшого наукового співробітника сектору природи Руслани Джахман про відомого орнітолога та художника краю - Олександра Грабара. Під час екскурсії, допитливі художники проявили жвавий інтерес до експозиції «Природа Закарпаття». Також, детально ознайомилися з художніми особливостями традиційної писанки українців Закарпаття, що представлені у постійно діючій експозиції музею. Провідний науковий співробітник сектору етнографії Роман Пилип розповів студентам про значення орнаментики на писанках, трансформацію її художньої мови впродовж століття.

    Значний інтерес у студентів викликали експозиції «Холодна та вогнепальна зброя XVI – поч. XXст.» та «Тиводар Легоцький - історик, етнограф та музеєзнавець».

    Метою пленерно-етнографічної практики є вивчення історії та культури краю. Студенти виконували замальовки експонатів, знайомлячись з їх художньою та історичною цінністю. Малюнки виконувалися різноманітними графічними техніками - олівець, туш, акварель. Дехто із студентів спробував свої сили у 3D макетуванні. Було розроблено макет замку XVII ст., замкової церкви та відео урок традиційних писанок Закарпаття.

    Роботи виконані на високому професійному рівні. Деякі роботи можуть слугувати ілюстративним матеріалом у наукових працях музейних співробітників та унаочненням в експозиціях музею.

    Таким чином, у творчій співпраці музейної та мистецької діяльності ми отримуємо новий позитивний досвід та цікаві, креативні можливості для розвитку.


Роман Пилип
Кандидат мистецтвознавства