Новинки краєзнавчої літератури

     Вийшло друком інформаційно-довідкове видання “Літопис Національної спілки краєзнавців України 2008–2018 рр.” робота над яким тривала понад п’ять років.

До підготовки книги було залучено понад 40 авторів із усіх регіональних організацій НСКУ.

Літопис Національної спілки краєзнавців України 2008–2018 рр.

     У виданні в хронологічному порядку подано інформацію про події та заходи, організовані за ініціативи та участю Національної спілки краєзнавців України й її обласних організацій у 2008–2018 роках, висвітлюються актуальні питання розвитку українського краєзнавства вказаного періоду ХХІ століття та внесок краєзнавців у збереження та популяризацію історико-культурної спадщини України.

     Діяльність Закарпатської обласної організації НСКУ висвітлена на стор. 213-242 (автор М. В. Делеган, голова ЗОО НСКУ).

Делеган М. В.  – член авторського колективу видання.

Літопис Національної спілки краєзнавців України: 2008–2018 рр. До 10-річчя надання Спілці краєзнавців статусу національної / Нац. спілка краєзнавців України; за заг. ред. О.П.Реєнта; упоряд.: Є.В.Букет, В.І.Дмитрук, Р.В.Маньковська, В.І.Милько. – К.: НСКУ, 2018. – 500 с.
-------------

    Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017: систематичний покажчик змісту / Заг. ред. О. Реєнт; Наук. ред. Р. Маньковська; Уклад. О. Михайлова. НАН України, Інститут історії України; Національна спілка краєзнавців України; Міністерство культури України; Національна історична бібліотека України. – К., 2019. – 400 с.

Краєзнавство: науковий журнал. 1927–2017: систематичний покажчик змісту

Загальна редакція: голова Національної спілки краєзнавців України, заступник директора Інституту історії України НАН України, член-кореспондент НАН України, професор Олександр Реєнт.

Упорядники: Євген Букет, Володимир Дмитрук, Руслана Маньковська, Володимир Милько.
Авторський колектив: Л.Бабенко, О.Бабенко, Л.Баженов, С.Баженова, Г.Бондаренко, В.Ботушанський, Є.Букет, М.Делеган, В.Дмитрук, О.Добржанський, С.Гальчак, М.Гончар, О.Гончаров, А.Горук, В.Гутник, А.Жив’юк, О.Затуловська, О.Коваленко, В.Колєчкін, О.Корнієнко, М.Косило, С.Костюк, І.Кочергін, С.Куделко, В.Кушнір, М.Литвин, О.Макієнко, Р.Маньковська, В.Мельниченко, І.Мельничук, В.Милько, Т.Нагайко, А.Роздобудько, В.Романько, І.Петренко, О.Реєнт, І.Савенкова, Г.Савченко, А.Силюк, Є.Сінкевич, П.Скавронський, С.Сурченко, П.Тронько , О.Тригуб, А.Шваб, Л.Ясновська.