До річниці Основного Закону держави в бібліотеці музею відкрита виставка «Конституція України у часі, джерелах і пам'яті»

    28 червня в нашій країні відзначається державне свято - День Конституції. До цієї події в бібліотеці Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького підготовлена виставка на тему: "Конституція України у часі, джерелах і пам'яті". Вона містить матеріали з історичної літератури, законодавчих актів української держави, фото та публікацій в періодичних виданнях - всього близько 50 документів і світлин.


    Конституція, як Основний Закон - це справжній фундамент життя і розвитку української держави і народу. На наших землях конституційний процес тривав майже одну тисячу років: від "Руської Правди" Ярослава Мудрого, через Конституцію гетьмана Пилипа Орлика "Договори і постановлення прав і вольностей війська Запорозького" до сучасної Конституції України.

    Конституція, як політико-правовий акт єдиного законодавчого органу держави, стала третім, за хронологією ухвалення найважливішим у новітній українській історії, документом. Перші два - декларація про державний суверенітет України від 20 липня 1990 р. та Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року.


    Відповідно до Конституції, Україна - суверенна і незалежна, унітарна, демократична, соціальна, правова держава з республіканською формою правління. Єдиним джерелом влади в державі є народ. Владу він здійснює безпосередньо або через виборні органи. Державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. У визначенні прав і свобод громадян Конституція виходить з того, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю. Конституція закріплює політичні права громадян на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, свободу об'єднання в політичні партії і громадські організації, участь в управлінні державними справами.

    Конституція визначає правовий статус і повноваження Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів, судових і прокурорських органів України.

    Як закон найвищої юридичної сили, Конституція здійснює базові принципи організації органів державної влади й місцевого самоврядування, закріпила їхню компетенцію, встановила права, свободи та обов'язки громадян. Протягом двох з половиною десятиліть до тексту Конституції було внесено декілька змін і поправок. Зміни стосувалися перерозподілу повноважень між органами державної влади у трикутнику: Президент, Верховна Рада й Уряд.

    На жаль, на нинішній період Україна ще не стала правовою державою, про цю конституційну норму нині навіть не згадують.

Орос І.І., Сачавська Н.Є.