Ефективна реставраційна робота в музеї

    22 вересня 2021 року на черговому засіданні Реставраційної ради музею підбито підсумки реставраційних і консерваційних робіт, проаналізовано участь сектору реставрації у наукових дослідженнях та у оформленні експозицій і виставок, проведених у 3 кварталі нинішнього року, обговорено зміни до плану на наступний квартал та пропозиції щодо поліпшення умов збереження предметів у фондосховищі.

    Радою позитивно оцінено роботи з реставрації та консервації 60 пам'яток історії, мистецтва та археології. Серед них - предмети відібрані для експонування. Зокрема, відреставровано шафу ремісників 1800 року виготовлення, два годинника XVIII та ХІХ століть, які доповнили  виставку «Колекція годинників із фондів Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького»; радіолу фірми «Рнilips» 1938 року та мундир пожежника часів Чехословацької республіки на Закарпатті 20-30  роках ХХ століття, що увійшли до оновленої експозиції «Закарпаття між двома світовими війнами».     

    Продовжується реставрація кахлів, знайдених  під час розкопок Невицького замку ХVI-ХVII століть. За результатами наукових досліджень, пошуку аналогів, які проводяться у процесі реконструкції печі XVI- XVII століть з Невицького замку, виготовлено ескізи  креслень печі. Триває робота з реставрації творів живопису XVIII – ХХ століть. За активної участі реставраторів оформлено виставку “Карой Мейсарош  -  перший історик Ужгорода”.

    Реставратори музею вносять свій вклад у науково-освітню діяльність, зокрема, художником-реставратором Крістіною Клісою прочитано лекцію для членів гуртка  юних археологів.

    На засіданні ради погоджено зміни до плану роботи художників-реставраторів на 4-й квартал 2021 рік та обговорено невідкладні заходи з поліпшення умов зберігання предметів основного фонду музейного зібрання, методи та матеріали для проведення реставрації відібраних предметів.

    Керував роботою Реставраційної ради в.о. директора з музею, голова Реставраційної ради М. В. Делеган.