Бідзіля Василь Іванович – відомий археолог із Закарпаття (85 років від дня народження, 1936 – 1999 рр.)

Василь Бідзіля

    Народився 23 березня 1936 року в селі Сасово (тепер Виноградівського району Закарпаття) в багатодітній селянській родині. У рідному селі закінчив початкову школу, потім – Хустське педагогічне училище, після якого вступив на історичний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. З першого курсу на канікулах ходив в палеонтологічні та археологічні експедиції, здобув досвід наукових розкопок. Далі навчався в аспірантурі в Інституті археології АН УРСР, захистив кандидатську дисертацію, що стосувалася історіографії племен, які проживали в Карпатській улоговині в останній чверті I-го тисячоліття до нашої ери. Ці матеріали викладені в монографії “Історія культури Закарпаття на рубежі нашої ери” (Київ : Наукова думка, 1971). В книзі вперше в радянській історіографії висвітлюється історія племен північно-східної частини карпатської улоговини – основного поселення Закарпаття в останній чверті І тис. до н.е. Праця написана на основі вивченого археологічного матеріалу. Монографія багато ілюстрована предметами, частина яких знаходиться в експозиції - «Тиводар Легоцький - історик, археолог, краєзнавець» та фондах Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького. 

Кинджал, культура латен ІІІ - І ст. до н. е.
Експонат демонструюється в експозиції "Тиводар Легоцький - історик, етнограф, археолог"
Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького.

Пряжка, культура латен ІІІ - І ст. до н. е.
Експонат демонструюється в експозиції "Тиводар Легоцький - історик, етнограф, археолог"
Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького.

    Накопичення археологічних артефактів, які інтенсивно поповнювались у 60 - 80-х рр. ХХ ст. В.І.Бідзілею та іншими дослідниками, дало змогу уточнити хронологію існування латенської культури на Закарпатті. Беручи до уваги срібні імітації тетрадрахм Філіпа ІІ Македонського (359 - 336 рр. до н.е.) і Олександра Великого (336 - 323 рр. до н.е.).


    Проводив наукову роботу, постійно брав участь в експедиціях, у тому числі і на Закарпатті — у селах Нове Клинове, Веряця. Основним досягненням науковця були розкопки у 1969 році скіфського кургану”. На початку 1970 року він очолив новостворену Запорізьку наукову археологічну експедицію Інституту археології АН УРСР, з якою і поїхав на Запоріжжя в “Долину царських скіфських курганів” на берегах Дніпра у Василівському районі. Знайдені в могилі золоті та срібні побутові предмети (більше 20 найменувань, крім дрібних прикрас і “фібул”) скіфських царів на той період за науковою цінністю були самими видатними в археології Європи з 1912 року (“Чортомлик”). Золота чаша “Братина”, ритони та срібні ковші відразу були відправлені до Ермітажу в Ленінград для консервації. Про ці розкопки В. І. Бідзілі у 1969–1970 роках писала європейська і світова преса, у тому числі “Кур'єр ЮНЕСКО”, радянські газети і журнали, наукові журнали. Зараз ці матеріали зберігаються у Музеї історичних коштовностей України. Про них написано і в “Большой советской энциклопедии”. У 1989-1997 рр. очолював підрозділ Інституту археології НАН України - Науково-виробничий кооператив “Археолог”. Помер в січні 1999 року після важкої хвороби. Похований в Києві на “Південному цвинтарі”.

Цю срібну з позолотою чашу, прикрашену рельєфним зображенням скіфів, Василь Бідзіля знайшов у 1969 році в кургані Гайманова могила. Артефакт датується IV ст. до н. е. і зберігається в Музеї історичних коштовностей України.

   Велика колекція наукових праць Бідзілі В. І. знаходиться у бібліотеці Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького.

1. Балагурі Е.А., Бідзіля В.І.,  Пеняк С.І. Давні металурги українських Карпат [Текст] історико-краєзнавчі нариси / Е.А.Балагурі, В.І.Бідзіля, С.І.Пеняк. – Ужгород: Карпати, 1978. – 128 с. : іл. – Бібліогр. : с. 122-123.


2.Бідзіля В. Етно-культурні зв’язки закарпатських племен другої половини І тисячоліття до н.е. [Текст] / Василь Бідзіля // Тези доповідей до ювілею наукової конференції, присв’яченої 20-річчю Ужгородського держуніверситету.- Ужгород, 1965.- с. 152-156.

3. Бідзіля В. Латенська культура [Текст] / В.Бідзіля // Археологія Української РСР.- том 3.- К.,1986.- с. 44-52.


4. Бідзіля В.І. До історії чорної металургії Карпатського узгір’я рубежу нашої ери [Текст] / В.І. Бідзіля // Археологія. – 1970. – Т. XXIV. – С. 34-41.

5.  Бідзіля В.І. Залізоплавні горни середини І тисячоліття н.е. на Південному Бузі [Текст] / В.І. Бідзіля // Археологія. – 1963. – Т. XV. – С. 123-144.

6. Бідзіля В.І. Скарб бронзових браслетів із Закарпаття [Текст] / В.І. Бідзіля // Археологія. – 1966. – Т. ХХ. – С. 211-213.

Зав. сектору археології відділу історії та краєзнавства - О. Шумовська,
Бібліотекар - Н. Сачавська.