ПАМЯТНИК А. ВОЛОШИНУ ВІДКРИТО У КИЄВІ

    15 березня з нагоди 82-річчя Карпатської України з ініціативи Товариства закарпатців у Києві і за сприяння меценатів, дипломатів, духовенства та громадських організацій у Києві, на Аскольдовій Могилі, відкрито памʹятник Президенту Карпатської України Августину Івановичу Волошину. Учасниками цієї історичної події були В. В. Лазоришинець, В. В. Дурдинеь, С. М. Квіт, І. О. Цинцадзе, В. В. Пацкан, автор памʹятника, скульптор А. С. Балог та ін.

    Освятив пам'ятник глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

    Учасників історичної події привітав президент Товариства закарпатців у Києві Василь Васильович Лазоришинець. Він наголосив  на важливості справедливої оцінки особистостей в історії українського державотворення.

    Для учасників урочистого зібрання з нагоди відкриття пам'ятника А. Волошину, тут же на Аскольдовій Могилі було презентовано двотомну історико-документальну працю члена правлінь Національної Спілки та Закарпатської обласної організації краєзнавців України Станіслава Михайловича Аржевітіна «Закарпатська Україна: викорінення Карпатської України» загальним обсягом 2109 сторінок. У солідному фоліанті автор чи не вперше в Україні власними зусиллями зібрав і систематизував архівні документи, персоніфіковано визначив роль особистостей у державотворенні та дав належну інформацію про події періоду Закарпатської України. 


    Перший том книги складається з трьох розділів:  І - Карпатська Україна. ІІ - Закарпатська Україна. ІІІ - ОУН та УПА у Закарпатті.  Другий том книги логічно продовжує зміст першого та складається з двох розділів: ІV - Діяльність радянської репресивної системи у Закарпатті. V -  «Інший антирадянський елемент». У книзі вміщено змістовні передмови державного, політичного, громадського діяча та дипломата Василя Васильовича Дурдинця «З Україною навіки» та директора Інституту історії України НАН України, академіка НАН України Валерія Андрійовича Смолія «Закарпаття - це цілий мікрокосм українського західного порубіжжя».   У своїй передмові Василь Дурдинець зазначає:  «Автор цього фундаментального дослідження мій славний земляк - державний і громадський діяч, доктор економічних наук, багатогранний дослідник правдивої історії Закарпаття, професор Станіслав Аржевітін, який сміливо взявся грунтовно, комплексно, систематизовано і неупереджено дослідити «закарпато-українське державотворення», починаючи з 1920 року через поглиблене вивчення та поєднання усіх патріотичних центрів Закарпаття минулого століття … ». « … Станіслав Михайлович вдало використав чисельні документи і матеріали, законодавчі, нормативно-правові акти, акти Верховної Ради України, спеціальних парламентських, урядових комісій щодо об’єктивного вивчення діяльності ОУН - УПА та вироблення офіційної державної позиції щодо її історичного і юридичного обґрунтування».


Делеган М. В., в. о. директора обласного 
краєзнавчого музею, голова Закарпатської 
обласної організації НСКУ.