Виставка «Безмежний світ Григорія Сковороди»


    З нагоди 300-річчя від дня народження видатного українського письменника, народного мислителя, філософа, просвітителя Григорія Сковороди наукова бібліотека ЗОКМ ім. Т. Легоцького підготувала ювілейну виставку «Безмежний світ Григорія Сковороди».

    Український народ створив багату духовну культуру. Вагоме місце в ній посідає творчість Григорія Сковороди. Він належить до найяскравіших постатей в українській філології та літературі.

    Пошуки прекрасного, оспівування його великої надихаючої сили проходять через усі його Богословсько-поетичні твори. Сковорода й досі актуальний – як особистість, мислитель, письменник.