Виставка одного дня. «Цікаві реквізити на раритетних виданнях»

    Книга – один із найцінніших винаходів людства. Вона сіє добро, правду, дає нам відповіді на всі запитання, вчить жити, любити і працювати заради  щастя народу.

    Ми бачимо, що людство дуже цінує книгу  і знання, які вона дає. У наш час важко знайти людину, яка б не розуміла значення книги. Книга - це з’єднуюча ланка поколінь минулих і майбутніх, безцінний скарб людської мудрості.

    Простежити шлях історії бібліотеки та окремих видань допомагають печатки, книжкові знаки, власницькі записи. Саме ці неповторні елементи провенієнцій (екслібриси, печатки бібліотек, або власників видань, власницькі записи), що зустрічаються на оправі, форзаці, титулі, всередині чи наприкінці книги, роблять книгу рідкісною, відрізняють її  від ідентичних, та допомагають визначити, кому належала книга в різні часи. Більше цінуються книги, де є власні печатки, автографи, підпис автора разом з ім’ям одержувача, дарчі записи. 

    Наукова бібліотека Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького - структурний підрозділ музею. Діє від часу його створення (1947 р.). Комплектували книгами з бібліотек установ,  товариств, музеїв, громадських організацій. У 1948 році книжковий фонд бібліотеки нараховував 12 тис. примірників. На сьогоднішній день бібліотека  нараховує 22 тис. примірників книг. Перевага бібліотеки в достатній кількості раритетних видань. Деякі з них будуть представлені на виставці присвячені Всеукраїнському дню бібліотек 30 вересня 2022 р. в експозиції музею.

                                                            

Сачавська Н.Є. – бібліотекар музею
Ганусинець Л.А. – ст. науковий співробітник